Theo Dõi Thay Đổi Thông Tin Nhân Viên

 • Phiên bản Odoo

US$ 11,73 US$ 11,73 11.73 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Theo dõi các thay đổi được thực hiện trên các trường quan trọng liên quan đến nhân viên
Những thay đổi được theo dõi:
1. Hợp đồng nhân sự:
     * Sở
     * Loại hợp đồng
     * Giờ làm việc (còn được gọi là Lịch tài nguyên)
     * Lương cơ bản
     * Cơ cấu lương
2. Hồ sơ nhân viên
     * Tên nhân viên
     * Quản lý nhân viên
     * Địa chỉ làm việc
     * Địa chỉ nhà riêng
     * Vị trí công việc
     * Điện thoại làm việc
     * Điện thoại di động
     * Quản lý nhân viên
     * Người huấn luyện
     * Trụ sở làm việc
3. Tất cả các thay đổi được thực hiện cho các trường ở trên sẽ được đăng nhập vào khu vực Trò chuyện mở của bản ghi


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Thay đổi nào sẽ được theo dõi?

 1. HR hợp đồng:
  • Phòng ban
  • Loại hợp đồng
  • Giờ làm việc (also known as Resource Calendar)
  • Lương cơ bản
  • Cơ cấu lương
 2. Hồ sơ nhân viên
  • Tên nhân viên
  • Tên quản lý
  • Địa chỉ làm việc
  • Nhà / Địa chỉ cá nhân
  • Vị trí
  • Điện thoại làm việc
  • Điện thoại di động
  • Quản lý nhân viên
  • Người huấn luyện
  • Trụ sở làm việc
 3. Tất cả các thay đổi được thực hiện cho các trường ở trên sẽ được ghi lại vào khu vực trò chuyện dưới bản ghi

Ấn bản hỗ trợ

 1. Ấn bản cộng đồng
 2. Ấn bản doanh nghiệp