E-invoice Summary

  • Phiên bản Odoo

US$ 118,27 US$ 118,27 118.27 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Provide options to issue an e-invoice on a detailed or aggregated form


Phiên bản Odoo: 13.0


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Ứng dụng này làm gì

Cho phép tuỳ chọn xuất hoá đơn điện tử theo mẫu chi tiết hoặc mẫu gộp

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise