Thông tin chung của hóa đơn điện tử

  • Phiên bản Odoo

US$ 118,35 US$ 118,35 118.35000000000001 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Some common fields of e-Invoice


Phiên bản Odoo: 13.0


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Ứng dụng này làm gì

Thêm một số trường chung cho hóa đơn điện tử

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise