Đối soát sao kê ngân hàng hàng loạt

  • Phiên bản Odoo

US$ 118,27 US$ 118,27 118.27 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

This module is to reconcile multiple bank transactions rather than reconciling transactions one at a time.


Phiên bản Odoo: 13.0


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise