Đánh dấu Loại khỏi Báo cáo Kế toán

  • Phiên bản Odoo

US$ 11,73 US$ 11,73 11.73 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Excluded in Legal Reports filtering for accounting journal entries and journal items


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Module này thêm trường đánh dấu Loại khỏi Báo cáo trên các phát sinh kế toán và bút toán sổ nhật ký. Điều này giúp cho các module liên quan đến báo cáo kế toán có thể thay đổi nội dung báo cáo bằng cách loại trừ số liệu được đánh dấu Loại khỏi Báo cáo.

Phiên bản hỗ trợ

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition