Thanh toán với các dòng thanh toán

 • Phiên bản Odoo

US$ 121,26 US$ 121,26 121.26 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Payment with multiple payment lines for different countered accounts


Phiên bản Odoo: 13.0


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Vấn đề

Hiện tại Odoo có ba hình thức thanh toán:

 • Nhận tiền: Nợ: Tài khoản tiền mặt (ngân hàng) / Có: Tài khoản phải thu
 • Gửi tiền: Nợ: Tài khoản phải trả / Có: Tài khoản tiền mặt (ngân hàng)
 • Chuyển khoản nội bộ: Chuyển khoản nội bộ giữa tài khoản tiền mặt (ngân hàng)

Người dùng không thể tạo nhiều dòng phải trả hoặc phải thu trong một khoản thanh toán.

Giải pháp

Mô-đun này được phát triển để mở rộng Thanh toán trong Odoo:

 • Khi người dùng chọn hình thức thanh toán là Nhận tiền hoặc Gửi tiền bằng Thanh toán, hệ thống sẽ cho phép họ nhập các dòng phải trả hoặc phải thu trong bảng Chi tiết thanh toán

với các tài khoản và số tiền có thể tùy chỉnh.

 • Nếu Chi tiết thanh toán không được thêm bất kỳ dòng nào vào, Odoo sẽ sử dụng các tài khoản mặc định của Odoo để sinh bút toán, ví dụ:
  • [1] Nợ (Tài khoản phải trả): $100
  • [2] Có (Tiền mặt): $100
 • Nếu các dòng Chi tiết thanh toán được thêm vào, Odoo sẽ căn cứ vào các dòng chi tiết thanh toán để sinh bút toán, ví dụ:

  • [1] Nợ (Tài khoản phải trả 1): $ 50
  • [2] Nợ (Tài khoản phải trả 2): $ 30
  • [3] Nợ (Tài khoản phải trả 3): $ 20
  • [5] Có (Tiền mặt): $100

Phiên bản hỗ trợ

 1. Community Edition
 2. Enterprise Edition