Kiểu Tài khoản Giảm trừ doanh thu

  • Phiên bản Odoo

US$ 0,00 US$ 0,00 0.0 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ


Bổ sung kiểu tài khoản Giảm trừ Doanh thu


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

  • Kiểu tài khoản mới:
    • Tên: Giảm trừ doanh thu
    • xml_id: to_account_income_deduct.data_account_type_revenue_deduct