Kế toán - Theo vết Chi tiêu

  • Phiên bản Odoo

US$ 118,41 US$ 118,41 118.41 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Find and Track HR Expense related journal items and journal entries


Phiên bản Odoo: 13.0


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Module này làm gì

Module này cho phép liên kết các bút toán với chi tiêu để dễ dàng truy xuất nguồn gốc các bút toán chi tiêu

  • Cho phép nhóm theo chi tiêu trên danh sách bút toán và phát sinh bút toán
  • Cho phép lọc ra các bút toán/phát sinh liên quan đến chi tiêu
  • Liên kết bút toán với chi tiêu

Phiên bản hỗ trợ

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition