Tìm kiếm Nhân viên theo Ngày sinh

  • Phiên bản Odoo

US$ 11,72 US$ 11,72 11.72 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Tên ký thuật: to_hr_employee_birthday_filters
Phụ thuộc: to_partner_dob
Tìm kiếm nhân viên bằng thông tin ngày sinh nhật
-------------------------------------
1. Tìm kiếm nhân viên theo ngày sinh. Ví dụ: tìm những người được sinh ra vào ngày 5, v.v.
2. Tìm kiếm nhân viên theo tháng sinh. Ví dụ: tìm những người sinh vào tháng Năm, v.v.
3. Tìm kiếm nhân viên theo năm sinh. Ví dụ: tìm những người sinh năm 1980, v.v.

Bộ lọc được xác định trước
------------------
* Sinh nhật tuần này
* Sinh nhật tuần trước
* Sinh nhật tuần sau
* Sinh nhật tháng này
* Sinh nhật tháng trước
* Sinh nhật tháng sau


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Key Features

Search Employees by Birthday critetia

  1. Search employees by day of birth. For example, find ones who were born on day 5, etc
  2. Search employees by month of birth. For example, find ones who were born in May, etc
  3. Search employees by year of birth. For example, find ones who were born in 1980, etc

Predefined Filters

  • Birthday this week
  • Birthday last week
  • Birthday next week
  • Birthday this month
  • Birthday last month
  • Birthday next month