Tìm kiếm Nhân viên theo Ngày sinh

  • Phiên bản Odoo

US$ 11,72 US$ 11,72 11.72 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Tên ký thuật: to_hr_employee_birthday_filters
Phụ thuộc: to_partner_dob
Tìm kiếm nhân viên bằng thông tin ngày sinh nhật
-------------------------------------
1. Tìm kiếm nhân viên theo ngày sinh. Ví dụ: tìm những người được sinh ra vào ngày 5, v.v.
2. Tìm kiếm nhân viên theo tháng sinh. Ví dụ: tìm những người sinh vào tháng Năm, v.v.
3. Tìm kiếm nhân viên theo năm sinh. Ví dụ: tìm những người sinh năm 1980, v.v.

Bộ lọc được xác định trước
------------------
* Sinh nhật tuần này
* Sinh nhật tuần trước
* Sinh nhật tuần sau
* Sinh nhật tháng này
* Sinh nhật tháng trước
* Sinh nhật tháng sau


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Các tính năng chính

Tìm kiếm Nhân viên thông qua tiêu chí ngày sinh

  1. Tìm kiếm nhân viên thông qua ngày sinh. Ví dụ, tìm các nhân viên sinh vào ngày mùng 5, ...
  2. Tìm kiếm nhân viên thông qua tháng sinh. Ví dụ, tìm các nhân viên sinh vào tháng 5, ...
  3. Tìm kiếm nhân viên thông qua năm sinh. Ví dụ, tìm các nhân viên sinh vào năm 1980, ...

Bộ lọc được Xác định trước

  • Sinh nhật trong tuần này
  • Sinh nhật trong tuần trước
  • Sinh nhật trong tuần tới
  • Sinh nhật trong tháng này
  • Sinh nhật trong tháng trước
  • Sinh nhật trong tháng tới