Tích hợp OKR với Dự án

  • Phiên bản Odoo

US$ 55,66 US$ 55,66 55.660000000000004 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Assign a task to an OKR Key Result or create tasks from an OKR Key Result


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

This module bridges OKR application and Project application to allow users to assign an OKR Key Result to a project task

Editions Supported

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition