Tích hợp OKR với Dự án

  • Phiên bản Odoo

US$ 54,34 US$ 54,34 54.34 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Assign a task to an OKR Key Result or create tasks from an OKR Key Result


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Module này cho phép người dùng gán một kết quả then chốt vào nhiệm vụ dự án

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise