Tích hợp Helpdesk với CRM

  • Phiên bản Odoo

US$ 118,22 US$ 118,22 118.22 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Helpdesk CRM Integration


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Module này làm gì

Tích hợp Helpdesk với CRM

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise