Tích hợp dự án với sự kiện

  • Phiên bản Odoo

US$ 118,27 US$ 118,27 118.27 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Link Event to Project


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Ứng dụng này làm gì

Đây là mô đun cơ sở, nhằm tạo ra liên kết giữa Sự kiện với Dự án.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise