Tích hợp Chấm công với Bảng lương

  • Phiên bản Odoo

US$ 235,48 US$ 235,48 235.48000000000002 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Integrate employee timesheet with TVTMA HR Payroll


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Ứng dụng này làm gì

Ứng dụng này tích hợp ứng dụng chấm công và ứng dụng bảng lương TVTMA để cho phép người tính lương xem xét chấm công trên bảng lương

Tính năng chính

  1. Thu thập các dòng chấm công và lưu trữ trong bảng lương để tính toán.
    • Bảng chấm công thu thập được sẽ dựa vào khoảng thời gian của bảng lương
  2. Tự động cập nhật chi phí chấm công của nhân viên mỗi ngày dựa vào chi phí công ty trên bảng lương mới nhất của họ.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise (không cần cài đặt ứng dụng Payroll của nó. Mô-đun yêu cầu Bảng lương TVTMA, không phải Bảng lương EE)