Thuế GTGT

  • Phiên bản Odoo

US$ 12,00 US$ 12,00 12.0 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Tên kỹ thuật: to_tax_is_vat
Tính năng:
Trong một số trường hợp, chúng ta cần biết thuế có phải là thuế giá trị gia tăng hay không. Mô-đun này thêm trường mới 'Là VAT' vào model .tax.group và model.tax cho mục đích đó


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

In some cases, we need to know if a tax is a value added tax. This module adds new field 'Is VAT' to the model account.tax.group and the model account.tax for that purpose

Editions Supported

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition