Thông Số Tải Trọng Của Phương Tiện

  • Phiên bản Odoo

US$ 0,00 US$ 0,00 0.0 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Tên kỹ thuật: to_fleet_load_params
Phụ thuộc: 'fleet'
Tính năng:
Mô-đun này thêm một số trường / thông số cho các phương tiện trong đội xe của bạn cho mục đích đảm bảo vận chuyển an toàn:
* Thể tích cần cảnh báo
* Thể tích tối đa
* Trọng lượng cần cảnh báo
* Trọng lượng tối đa


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

What is does

This module adds some fields/parameters to vehicles in your fleet for safe transportation purpose:

  • Warning Volume
  • Max Volume
  • Warning Weight
  • Max Weight

NOTE

This module is very basic with additional fields for vehicles. It will be an dependent module for others to extend

Editions Supported

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition