Thông Số Tải Trọng Của Phương Tiện

  • Phiên bản Odoo

US$ 11,72 US$ 11,72 11.72 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Tên kỹ thuật: to_fleet_load_params
Phụ thuộc: 'fleet'
Tính năng:
Mô-đun này thêm một số trường / thông số cho các phương tiện trong đội xe của bạn cho mục đích đảm bảo vận chuyển an toàn:
* Thể tích cần cảnh báo
* Thể tích tối đa
* Trọng lượng cần cảnh báo
* Trọng lượng tối đa


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Module này làm gì

Module này thêm một số trường/thông số cho phương tiện trong đội phương tiện của bạn với mục đích vận chuyển an toàn:

  • Dung tích Cảnh báo
  • Dung tích Tối đa
  • Tải trọng Cảnh báo
  • Tải trọng Tối đa

Chú ý

Module này rất cơ bản với các trường bổ sung cho phương tiện. Nó sẽ là module phụ thuộc để module khác mở rộng.

Phiên bản hỗ trợ

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition