Tạm Ứng Nhân Viên

  • Phiên bản Odoo

US$ 0,00 US$ 0,00 0.0 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Tên kỹ thuật: to_hr_advanced
Phụ thuộc: 'hr_payroll', 'hr_recruitment', 'to_hr_contract_actions'
Tính năng:
Quản lý toàn bộ hoạt động tạm ứng nội bộ, cho phép:
- Nhân viên đề xuất tạm ứng
- Cán bộ quản lý duyệt
- Nhân viên đối soát khoản tạm ứng với khoản mua/bán hàng (tự động cân đối với tài khoản tạm ứng, vd: 141)
- Thanh quyết toán tạm ứng bất kỳ lúc nào
- Báo cáo/Phân tích động về tạm ứng


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Module này làm gì

Module Tạm Ứng Nhân Viên cho phép bạn quản lý tạm ứng của nhân viên.

  • Nhân viên có thể tạo yêu cầu thanh toán tạm ứng
  • Quản lý nhân viên và Quản lý mô-đun có thể phê duyệt/từ chối yêu cầu
  • Phòng kế toán sau đó có thể thực hiện thanh toán theo yêu cầu tạm ứng đã được phê duyệt.
  • Thanh toán của nhà cung cấp hoặc Thanh toán của khách hàng có thể được thực hiện bằng cách sử dụng Nhật ký nhân viên để chuyển khoản phải trả/phải thu từ đối tác sang nhân viên
  • Vào cuối một khoảng thời gian, kế toán viên có thể điều hòa tất cả các giao dịch trên

Ấn bản được hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise