Tài Khoản Địa Điểm Kho Đa Công Ty

  • Phiên bản Odoo

US$ 54,34 US$ 54,34 54.34 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Add multi-company support for stock location accounts


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Vấn đề

Trong Odoo, với định giá tồn kho được bật, khi bạn dịch chuyển hàng hóa vào/ra địa điểm (VD: Điều chỉnh hàng tồn kho, sản xuất) có tài khoản định giá kho được chỉ định, Odoo cũng sẽ tự động tạo các bút toán sổ nhật ký dựa trên các tài khoản định giá kho đó.

Tuy nhiên, Các trường tài khoản định giá kho của mô hình địa điểm kho không làm việc trong môi trường đa công ty. Nói cách khác, mỗi động thái điều chỉnh hàng tồn kho sẽ được mã hóa vào cùng một tài khoản của công ty, bất kể công ty điều chỉnh là gì.

Giải pháp

Module này khắc phục vấn đề trên bằng cách hỗ trợ môi trường đa công ty cho các tài khoản định giá của của công ty. Với module này, mọi hoạt động điều chỉnh/sản xuất giờ đây đều có hoạt động của công ty.

Ấn bản hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp