Sự kiện cho Học trực tuyến

  • Phiên bản Odoo

US$ 118,27 US$ 118,27 118.27 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Organize eLearning courses using event


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Module này làm gì

Mô đun này sử dụng sự kiện để tổ chức và quản lý các khóa học trực tuyến Theo dõi người giảng dạy và người tham gia trên từng sự kiện

Ấn bản hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp