Sản Xuất Trong Quá Khứ

 • Phiên bản Odoo

US$ 118,27 US$ 118,27 118.27 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

MRP backdate operations, incl. posting inventory, mark MO as done, backdate work orders


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Giải pháp toàn diện cho vấn đề nhập ngày trong quá khứ cho

 • Vào sổ kho từ lệnh sản xuất với ngày trong quá khứ
 • Ghi nhận phế liệu với ngày trong quá khứ
 • Bút toán kế toán kho cho nguyên vật liệu và thành phẩm (bao gồm cả bán thành phẩm)
 • Hoạt động sản xuất
  • Khởi động một hoạt động sản xuất với ngày giờ trong quá khứ
  • Tạm dừng một hoạt động sản xuất với ngày giờ trong quá khứ
  • Tiếp tục/Tái khởi động một hoạt động sản xuất với ngày giờ trong quá khứ
  • Phong toả một hoạt động sản xuất với ngày giờ trong quá khứ
  • Dừng Phong toả một hoạt động sản xuất với ngày giờ trong quá khứ
  • Hoàn thành một hoạt động sản xuất với ngày giờ trong quá khứ

Ấn bản được Hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise