Repair Order from Maintenance Request

  • Phiên bản Odoo

US$ 54,34 US$ 54,34 54.34 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Generate repair order from equipment maintenance request.


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Ứng dụng này làm gì

  • Tạo lệnh sửa chữa từ yêu cầu bảo trì.
  • Thống kê danh sách lệnh sửa chữa liên quan đến yêu cầu bảo trì.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise