Quyền truy cập trang Web

  • Phiên bản Odoo

US$ 54,32 US$ 54,32 54.32 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Allow group Restricted Editor to create, write, delete Website page


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Ứng dụng này làm gì

Mô đun cung cấp quyền Thêm, sửa , xóa, không được xuất bản tài liệu với nhóm "Website page / Người dùng: Điều chỉnh giới hạn".

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise