Quyền truy cập Bán hàng / CRM cho người theo dõi

  • Phiên bản Odoo

US$ 54,32 US$ 54,32 54.32 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Allow followers to read and post message on lead/quotation/sales order


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Ứng dụng này làm gì

Mô đu cung cấp quyền truy cập cho những người theo dõi tài liệu quyển đọc, gửi tin nhắn và bình luận với những người thuộc nhóm "Bán hàng / Người dùng: Chỉ tài liệu của chính mình". * Tiềm năng / Cơ hội * Báo giá * Đơn hàng

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise