Quản Lý tài liệu trên Website

 • Phiên bản Odoo

US$ 235,48 US$ 235,48 235.48000000000002 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Documentation Management System for Odoo Websites


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Quản Lý tài liệu trên Websites Odoo

Hướng dẫn

 • Tài khoản biên tập cần thuộc nhóm: Biên tập viên(Document Editor)
 • Gồm 4 quyền phân cấp: chỉ xem(viewer), biên tập viên(editor), nhân viên cấp cao(officer), quản lý(manager)

Giao diện trên Website

 • Tạo chuyên mục, tài liệu và liên kết(link/anchors)
 • Chỉnh sửa tên chuyên mục, tài liệu
 • Xác nhận / Phê duyệt tài liệu
 • Xuất bản / Dừng xuất bản chuyên mục và tài liệu
 • Xóa chuyên mục và tài liệu
 • Sắp xếp thứ tự chuyên mục và tài liệu
 • Thêm thẻ cho tài liệu
 • Tìm kiếm nhanh tài liệu
 • Thay đổi hình bìa và màu nền cho chuyên mục

Nhân viên cấp cao(Officer):

 • Quản lý theo từng chuyên mục: tạo mới, xóa, phê duyệt, và xuất bản tài liệu trong chuyên mục
 • Nếu tài khoản không phải "Nhân viên cấp cao": không thể xóa tài liệu
 • Sắp xếp thứ tự tài liệu

Quản lý(Manager)

 • Có đầy đủ các phân quyền

Phiên bản hỗ trợ

 1. Community Edition
 2. Enterprise Edition