Quản lý nhân viên thôi việc

  • Phiên bản Odoo

US$ 118,22 US$ 118,22 118.22 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Kế thừa: 'hr_payroll_account', 'to_employee_documents', 'to_hr_advanced', 'to_hr_contract_actions'],


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

What it does

Allow create resignations, approve resignations

Key Features

  1. Allow create resignations, approve resignations
  2. When the resignation is approved, automatically close contracts

Editions Supported

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition