Quản lý mục tiêu doanh số - Quản lý bán hàng

 • Phiên bản Odoo

US$ 54,34 US$ 54,34 54.34 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Integrated Sales Target Management with Sales Application


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Module này làm gì

Ứng dụng này tích hợp ứng dụng Quản lý mục tiêu doanh số và Quản lý bán hàng để cho phép bạn quản lý mục tiêu doanh số cho nhân viên kinh doanh và đội bán hàng trong ứng dụng Quản lý bán hàng

Nó cũng giúp bạn hiểu rõ hơn về hiệu suất bán hàng so với các mục tiêu với một số chỉ số hiệu suất chính.

 1. Mục tiêu doanh số cho nhân viên kinh doanh trong ứng dụng Quản lý bán hàng
  • Nhân viên kinh doanh gửi mục tiêu của họ
  • Đội trưởng bán hàng phê duyệt/điều chỉnh/từ chối mục tiêu
 2. Mục tiêu doanh số cho các đội bán hàng trong ứng dụng Quản lý bán hàng
  • Đội trưởng đăng ký mục tiêu doanh số của họ
  • Quản lý bán hàng khu vực có thể phê duyệt/điều chỉnh/từ chối mục tiêu
 3. Đo lường mục tiêu bán hàng tự động
  • Dành cho cá nhân/nhân viên kinh doanh
   • Tổng doanh số được xác nhận trong thời gian của mục tiêu
   • Đạt mục tiêu doanh số (tính theo phần trăm (%), dựa trên doanh số được xác nhận)
   • Tổng doanh số đã được lập hóa đơn trong thời gian của mục tiêu
   • Đạt mục tiêu hóa đơn (tính theo phần trăm (%), Dựa trên doanh số hóa đơn được xác nhận)
  • Dành cho đội bán hàng
   • Tổng doanh số được xác nhận trong thời gian của muc tiêu
   • Đạt mục tiêu bán hàng (tính theo phần trăm (%), dựa trên doanh số được xác nhận)
   • Tổng doanh số đã được lập hóa đơn trong thời gian của mục tiêu
   • Đạt mục tiêu hóa đơn (tính theo phần trăm (%), Dựa trên doanh số hóa đơn được xác nhận)

Ấn bản hỗ trợ

 1. Ấn bản cộng đồng
 2. Ấn bản doanh nghiệp