Quản lý khoản vay

 • Phiên bản Odoo

US$ 295,86 US$ 295,86 295.86 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

module quản lý các khoản vay và cho vay tín dụng:
- Theo các chu kỳ, thời gian, lãi xuất cho từng khoản vay.
- Tính toán các khoản lãi xuất được chia theo ngày trong tháng
- Thời điểm trả lãi và gốc được dự báo dựa trên các yếu tố thời gian, lãi xuất, chu kỳ của các khoản vay.


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Module này làm gì

Giải pháp tổng thể để quản lý và theo dõi tất cả các loại vay/cho vay của công ty một cách đơn giản

 1. Hợp đồng vay
  • Giải ngân khoản vay: Lập kế hoạch và theo dõi tự động
  • Hoàn trả tiền gốc: Lập kế hoạch và theo dõi tự động
  • Lãi suất: Dự báo và theo dõi lãi suất
 2. Hợp đồng cho vay
  • Giải ngân khoản cho vay: Lập kế hoạch và theo dõi tự động
  • Hoàn trả tiền gốc: Lập kế hoạch và theo dõi tự động
  • Lãi suất cho vay: Dự báo và theo dõi lãi suất cho vay
 3. Tính toán lãi suất cho vay tự động, hỗ trợ cả lãi suất cố định và lãi suất thả nổi.

 4. Tích hợp đầy đủ với kế toán
  • Tự động sinh các bút toán kế toán cho các khoản vay/cho vay
  • Tư động sinh các bút toán kế toán cho hoàn trả khoản vay gốc
  • Lập hóa đơn/thanh toán nhiều khoản vay với một click
  • Thanh toán tiền lãi cho người vay và đối chiếu với hóa đơn lãi vay
  • Được thanh toán tiền lãi cho vay từ người vay và đối chiếu với hóa đơn lãi vay
 5. Tích hợp đầy đủ với Kế toán Quản trị
  • Các bút toán kế toán quản trị tự động cũng được liên kết đến các phát sinh kế toán tổng hợp
  • Hỗ trợ các thẻ tài khoản quản trị
 6. Báo cáo đầy đủ để để giúp bạn hiểu rõ hơn về hoạt động và giao dịch vay/cho vay của bạn

 7. Hỗ trợ đa tiền tệ

 8. Hỗ trợ đa công ty

Ấn bản hỗ trợ

 1. Ấn bản cộng đồng
 2. Ấn bản doanh nghiệp