Quản Lý Đào Tạo

  • Phiên bản Odoo

US$ 118,22 US$ 118,22 118.22 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Training Management module allow your company to conduct or organized trainings


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

What it does

Training Management is an module for Odoo that allows your company to conduct or organized trainings. * Manage the training courses * Manage the trainees * Manage exams/exams certificates * Manage the training contents/training programs

Editions Supported

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition