Quản Lý Đào Tạo

  • Phiên bản Odoo

US$ 118,27 US$ 118,27 118.27 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Training Management module allow your company to conduct or organized trainings


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Module này làm gì

Quản Lý Đào Tạo là một module cho Odoo để cho phép công ty của bạn thực hiện hoặc tổ chức đào tạo.

  • Quản lý khóa đào tạo
  • Quản lý học viên
  • Quản lý bài thi/chứng chỉ thi
  • Quản lý nội dung đào tạo/chương trình đào tạo

Phiên bản hỗ trợ

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition