Product Maintenance Schedule

  • Phiên bản Odoo

US$ 54,34 US$ 54,34 54.34 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Define & Manage product maintenance Schedule based on product and product milestones


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Ứng dụng này làm gì

Module này quản lý công việc chi tiết của việc bảo trì, sửa chữa dựa trên thiết bị và thời gian chạy của thiết bị. Việc này giúp khách hàng cũng như nhân viên bảo trì biết chi tiết cần làm những gì, cần thay thế những gì cũng như những linh kiện cần chuẩn bị

Tính năng chính

  • Tạo ra bộ dữ liệu mới liên kết với sản phẩm để quản lý tất cả các công việc phải làm dựa trên mốc hoạt động của sản phẩm
  • Trên mỗi công việc cụ thể, có thể chọn loại dịch vụ và sản phẩm phù hợp để biết việc phải làm( kiểm tra, vệ sinh hay thay thế ...)

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise