Phê duyệt sửa chữa

  • Phiên bản Odoo

US$ 118,27 US$ 118,27 118.27 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Allow employees create maintenance approval requests and submit to managers to approve.


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Tính năng chính

  1. Nhân viên tạo một yêu cầu sửa chữa cho sản phẩm với:
    • Sản phẩm cần sửa chữa (không bắt buộc, chỉ đến khi bộ phận cuối cùng duyệt thì bắt buộc phải chọn thiết bị)
    • Mô tả lỗi (bắt buộc)
  2. Người quản lý có thể Duyệt hoặc Từ chối yêu cầu