Phê duyệt Bảng chấm công Nhân sự

  • Phiên bản Odoo

US$ 118,22 US$ 118,22 118.22 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Allow approval of employee's timesheets


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Ứng dụng này làm gì

Cho phép phê duyệt bảng chấm công của nhân viên, hạn chế việc khai báo không chính xác của nhân viên

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise