Phân cấp thiết bị bảo trì

  • Phiên bản Odoo

US$ 55,66 US$ 55,66 55.660000000000004 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Show all the emaintenance requests of the equipments and its parts on production lot form


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

What it does

  • On Production Lot form, show all the maintenance requests of the equipments and its parts

Editions Supported

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition