Manufacturing Backdate

 • Phiên bản Odoo

US$ 118,22 US$ 118,22 118.22 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

MRP backdate operations, incl. posting inventory, mark MO as done, backdate work orders


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Total solution for MRP backdate operations

 • Posting inventory with backdate
 • Inventory Accounting with backdate
 • Scrap backdate
 • Work Orders with backdate
  • Start a work order with backdate
  • Pause a work order with backdate
  • Continue/Resume a work order with backdate
  • Block a work order with backdate
  • Unblock a work order with backdate
  • Finish a work order with backdate

Editions Supported

 1. Community Edition
 2. Enterprise Edition