Loại trừ bản ghi chấm công Nghỉ trên Phiếu lương

  • Phiên bản Odoo

US$ 22,38 US$ 22,38 22.38 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

On payslip, exclude timesheet records that represent time off on payslip


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Ứng dụng này làm gì

Khi liên kết phiếu lương với các bản ghi chấm công, loại trừ các bản ghi chấm công đại diện cho thời gian nghỉ

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise