Hệ thống Tài khoản Thông tư 200/2014/TT-BTC

 • Phiên bản Odoo

US$ 0,00 US$ 0,00 0.0 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Hoạch đồ kế toán Việt Nam theo thông tư 200/2014/TT-BTC


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Hoạch đồ kế toán Việt Nam theo thông tư 200/2014/TT-BTC

 • Mô-đun l10n_vn tuân thủ Thông tư số 200/2014 / TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính bắt đầu có hiệu lực t ngày 1 tháng 1 năm 2015
 • Tuân thủ một phần Thông tư số 133/2016 / TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính bắt đầu có hiệu lực t ngày 1 tháng 1 năm 2017
 • Các loại thuế được bổ sung (ví dụ: thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên môi tr, v.v.)
 • Hệ thống tài khoản đầy đủon
 • Thêm một trường có tên mã vào tài khoản model.account.tag để kế toán Việt Nam có thể sử dụng nó theo cách của tài khoản cha chỉ xem (giống như trước đây của Odoo 9). Việc này thuận lợi hơn cho kế toán viên.
 • Dữ liệu thẻ tài khoản mới đã được thêm vào để sử dụng theo cách tương tự với các tài khoản kiểu ch trước Odoo 9. Ví dụ: kế toán hiện có thể nhóm tất cả các tài khoản 111xxx bằng tài khoản thẻ 111.
 • Tài khoản hiện liên kết đến các thẻ có mã tương ứng. Ví dụ. tài khoản 1111 và 1112 .... 111x có cùng thẻ tài khoản 111.
 • Một số thẻ phân tích kế toán được được thêm vào phục vụ cho báo cáo tài chính
 • Thêm bản dịch tiếng Anh để thuận tiện cho các nhà phát triển trên toàn thế giới và người nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam. Các bản dịch sẽ được tải khi cài đặt mô-đun l10n_multilang

Để biết thêm thông tin về danh sách đầy đủ các tài khoản, vui lòng truy cập https://www.erponline.vn/en/blog/446-vietnam-chart-of-accounts-under-the-vietnamese-accounting-system

Phiên bản hỗ trợ

 1. Community Edition
 2. Enterprise Edition