Kỹ năng Ứng viên

 • Phiên bản Odoo

US$ 121,14 US$ 121,14 121.14 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Records skills on applicants during recruitment process


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

What it does

 • Records skills on applicants during recruitment process
 • Records resumé lines on applicants during recruitment process
 • Automatically copy the above information to the employee profile during generating employees from the applicant

Key Features

 1. Records skills and resumé lines on applicants during recruitment process
  • Records skills on applicants during recruitment process and allow search applicants by skill
  • Records resumé lines on applicants during recruitment process and allow search applicants by resumé line
 2. When creating employees from the applicant profile, automatically copy skills and resumé lines from to the employee profile

Editions Supported

 1. Community Edition
 2. Enterprise Edition