Kiểm Soát Truy Cập Đa Kho - Mua Sắm

  • Phiên bản Odoo

US$ 0,00 US$ 0,00 0.0 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Integrate Multi-Warehouse Access Control with Purchase


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Grant 'Inventory / Users: Own Documents' read access to purchase orders and purchase order lines

Editions Supported

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition