Kiểm Soát Truy Cập Đa Kho - Mua Sắm

  • Phiên bản Odoo

US$ 11,72 US$ 11,72 11.72 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Integrate Multi-Warehouse Access Control with Purchase


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Phân quyền bổ sung cho nhóm người dùng 'Kho / Chỉ tài liệu của mình' để có thể đọc đơn mua và các dòng đơn mua

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise