Kho bảo hành

  • Phiên bản Odoo

US$ 118,27 US$ 118,27 118.27 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Warranty management with Lot / Series


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

  • Module này được phát triển dựa trên module to_warranty_management, bổ sung thêm các tính năng về Lô/Sê-ri trong phân hệ kho.
  • Khi tạo mới Lô/Sê-ri, đưa các chính sách bảo hành áp dụng cho sản phẩm vào Lô/Sê-ri này.
  • Khi tạo Yêu cầu bảo hành, nếu có Lô/sê-ri được chọn, các chính sách bảo hành sẽ được đưa từ Lô/sê-ri này sang.
  • Cho phép tạo Yêu cầu bảo hành từ Form của Lô/sê-ri.
  • Thống kê lịch sử bảo hành của sản phẩm trên Form Lô/Sê-ri.