Kế toán Nhân sự

 • Phiên bản Odoo

US$ 119,62 US$ 119,62 119.62 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Base module for Human Resource Accounting


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Ứng dụng này làm gì

Cung cấp các tính năng cơ sở để tích hợp Kế toán với Nhân sự

Tính năng chính

 1. Phòng ban
  • Tự động tạo tài khoản quản trị khi tạo phòng ban
  • Thiết lập tài khoản kế toán cho từng phòng ban
 2. Tài khoản quản trị
  • Liên kết tài khoản quản trị với một phòng ban
  • Đồng bộ tên tài khoản quản trị với tên phòng ban
 1. Thẻ quản trị
  • Liên kết đến các phòng ban
  • Tự động gợi ý phân bổ doanh thu / chi phí cho các phòng ban

Ấn bản được Hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise