In phiếu Nhập/Xuất kho theo mẫu Việt Nam

  • Phiên bản Odoo

US$ 118,27 US$ 118,27 118.27 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Goods Receipts and Delivery Orders Templates according to the Circular No. 200/2014/TT-BTC


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Mô-đun này thay thế mẫu Xuất, Nhập kho tiêu chuẩn của Odoo bằng các mẫu VT-01 (đối với Phiếu Nhập Kho) và VT-02 (đối với Phiếu Xuất Kho) theo Thông tư số 200/2014 / TT-BTC của Bộ Tài chính.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise