Giới Hạn Nghỉ Phép

  • Phiên bản Odoo

US$ 55,66 US$ 55,66 55.660000000000004 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Tên kỹ thuật: to_hr_holidays_period_limit
Tính năng:
Vấn đề: Theo mặc định, Odoo cho phép phân bổ ngày ghỉ với tổng số ngày nghỉ được phép. Tuy nhiên, không kiểm soát nếu phân bổ trong một khoảng thời gian. Ví dụ:  Bạn có thể phân bổ 12 ngày nghỉ phép hợp pháp nhưng bạn không thể giới hạn số ngày nghỉ trong một tháng hoặc năm

Mô-đun này cải thiện khả năng kiểm soát nghỉ phép bằng cách cho phép người quản lý nghỉ phép đặt số lượng ngày nghỉ được phép trong mỗi khoảng thời gian cho mỗi loại nghỉ. Ví dụ, họ có thể phân bổ 12 ngày nghỉ cho một nhân viên nhưng anh ta có thể giới hạn anh ta không được nghỉ quá 2 ngày mỗi tháng.
        
Các chu kỳ sau được hỗ trợ:
* Giới hạn ngày nghỉ mỗi tháng
* Giới hạn ngày nghỉmỗi quý
* Giới hạn ngày nghỉ mỗi năm


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

The Problem

By default, Odoo allow leaves allocation with a total number of leaves allowed. However, it does not control if the allocation for a period of time. For example:
You can allocate 12 days of Legal Leave but you cannot limit how many leave days for a period of month or year

What is does

This module improves leave controlability by allowing leave managers to set number of allowed leaves per period for each and every leave type. For example, they can allocate 12 leave days for an employee but he can limit him to not leave more than 2 days per month.

The following periods are supported:

  • Leaves Limit per Month
  • Leaves Limit per Quarter
  • Leaves Limit per Year

Editions Supported

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition