Giấy phép Lái Xe Việt Nam

  • Phiên bản Odoo

US$ 0,00 US$ 0,00 0.0 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Vietnamese Localization for Fleet Driver


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

This module adds Driver's License Classes Data for drivers in Vietnam

Editions Supported

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition