Equipment Image & Worksheet

  • Phiên bản Odoo

US$ 24,13 US$ 24,13 24.13 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Add an image and a worksheet for an equipment


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

  • Adding an image for an equipment. The image will be used on Kanban / Form views
  • Adding a worksheet (a PDF document) which is viewable and downloadable from the equipment form view. This is useful for storing equipment's manual/instruction