Đường dây nóng của công ty

  • Phiên bản Odoo

US$ 11,72 US$ 11,72 11.72 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Hotline for partners and the company


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Key Features

  • Store partners' hotline, if they have
  • Search partners (customers, vendors, etc) by entering hotline in the search bar

Editions Supported

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition