Country State Group

 • Phiên bản Odoo

US$ 22,38 US$ 22,38 22.38 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Categorize country states and partners in different state groups


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Tính năng chính

Module này phân loại các đối tác và các vùng miền vào các nhóm vùng khác nhau (còn được gọi là Vùng Quốc Gia)

What id does

 1. Vùng/Miền: Là một kiểu mới chứa các trường sau
  • Tên: Tên của vùng/miền (vd. Northwest, Red River Delta, v.v)
  • Vùng/Miền cấp trên: Vùng/Miền cấp trên mà vùng/miền hiện hành thuộc về. Điều này giúp tổ chức phân cấp vùng/miền
  • Quốc gia: Quốc gia mà vùng miền thuộc về
  • Bang/Tỉnh: các bang/tỉnh thuộc vùng/miền này.
 2. Bang/Tỉnh:
  • Vùng/Miền: thêm trường mới để tạo quan hệ giữa bang/tỉnh và vùng/miền
 1. Đối tác:
  • Vùng/Miền: thêm trường mới để tạo quan hệ giữa bang/tỉnh và vùng/miền của đối tác

Ấn bản hỗ trợ

 1. Ấn bản cộng đồng
 2. Ấn bản doanh nghiệp