Chi Tiêu - Tạm Ứng Nhân Viên

  • Phiên bản Odoo

US$ 118,22 US$ 118,22 118.22 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

This module allows you to select employee if you choose employee edvance journal when payment expense


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

What it does

This module allows you to select employee if you choose employee edvance journal when payment expense

Editions Supported

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition