Cải thiện kho hàng

  • Phiên bản Odoo

US$ 0,00 US$ 0,00 0.0 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Cung cấp thêm các cải tiến bổ sung cho Kho hàng mặc định của Odoo


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

What does it

This module provides additional filters to help you find some criteria more easily besides the default filters of Odoo.

Editions Supported

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition