ERPOnline 5GB không gian lưu trữ
200.000 ₫ 200.000 ₫ 200000.0 VND
ERPOnline 10GB không gian lưu trữ
290.000 ₫ 290.000 ₫ 290000.0 VND
ERPOnline Mid Biz Advanced
39.960.000 ₫ 39.960.000 ₫ 39960000.0 VND
200 tài khoản bổ sung ERPOnline
9.999.000 ₫ 9.999.000 ₫ 9999000.0 VND
100 tài khoản bổ sung ERPOnline
6.999.000 ₫ 6.999.000 ₫ 6999000.0 VND
50 tài khoản bổ sung ERPOnline
3.599.000 ₫ 3.599.000 ₫ 3599000.0 VND
10 tài khoản bổ sung ERPOnline
799.000 ₫ 799.000 ₫ 799000.0 VND
05 tài khoản bổ sung ERPOnline
450.000 ₫ 450.000 ₫ 450000.0 VND
ERPOnline Mid Biz
9.999.000 ₫ 9.999.000 ₫ 9999000.0 VND
ERPOnline Small Biz
3.996.000 ₫ 3.996.000 ₫ 3996000.0 VND
ERPOnline Super Small Biz
1.998.000 ₫ 1.998.000 ₫ 1998000.0 VND
ERPOnline Solo
999.000 ₫ 999.000 ₫ 999000.0 VND
Băng thông 1024GB erponline
900.000 ₫ 900.000 ₫ 900000.0 VND
Băng thông 500GB erponline
500.000 ₫ 500.000 ₫ 500000.0 VND
Băng thông 100GB erponline
150.000 ₫ 150.000 ₫ 150000.0 VND
Băng thông 50GB erponline
99.000 ₫ 99.000 ₫ 99000.0 VND
Băng thông 10GB erponline
30.000 ₫ 30.000 ₫ 30000.0 VND