Nâng tầm doanh nghiệp sử dụng hệ điều hành doanh nghiệp hàng đầu thế giới

15 Ngày dùng thử
Miễn phí
Không giới hạn Apps
1 GB Không gian lưu trữ
100 GB Băng thông
500 Tài khoản
Sao lưu dữ liệu
Bảo mật với SSL
Upload module tùy chỉnh
ERPOnline Solo
US$ 43,34/tháng
Không giới hạn Apps
2 GB Không gian lưu trữ
2 GB Băng thông
1 Tài khoản
1 Bản sao lưu
Bảo mật với SSL
Upload module tùy chỉnh
ERPOnline Super Small Biz
US$ 99,00/tháng
Không giới hạn Apps
10 GB Không gian lưu trữ
100 GB Băng thông
10 Tài khoản
2 Bản sao lưu
Bảo mật với SSL
Upload module tùy chỉnh
ERPOnline Mid Biz
US$ 792,00/tháng
Không giới hạn Apps
75 GB Không gian lưu trữ
750 GB Băng thông
75 Tài khoản
5 Bản sao lưu
Bảo mật với SSL
Upload module tùy chỉnh
ERPOnline Mid Biz Advanced
US$ 1.998,00/tháng
Không giới hạn Apps
300 GB Không gian lưu trữ
1 TB Băng thông
300 Tài khoản
10 Bản sao lưu
Bảo mật với SSL
Upload module tùy chỉnh

Tài nguyên bổ sung

Tài nguyên bổ sung là các tài nguyên điện toán bổ sung vào một gói dịch vụ để tăng khả năng gói dịch vụ mà không cần nâng cấp lên gói dịch vụ cao hơn

Tài nguyên bổ sung Chi phí hàng tháng
5 Tài khoản US$ 19,52
10 Tài khoản US$ 34,66
50 Tài khoản US$ 156,14
100 Tài khoản US$ 303,64
200 Tài khoản US$ 433,80
Tài nguyên bổ sung Chi phí hàng tháng
5.0 GB Không gian lưu trữ US$ 8,68
10.0 GB Không gian lưu trữ US$ 12,58
Tài nguyên bổ sung Chi phí hàng tháng
10.0 GB Băng thông US$ 1,30
50.0 GB Băng thông US$ 4,30
100.0 GB Băng thông US$ 6,51
500.0 GB Băng thông US$ 21,69
1024.0 GB Băng thông US$ 39,05