Du lich va vui chơi mailing list archives

Ảnh đại diện

Re: Du lich va vui chơi

bởi
T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
- 03/07/2019 05:46:24
@David Tran @Sally Hoang  @Đỗ Hoàng Long @Trần Ngọc Tú @Đào Tuấn Phong @Nguyễn Thanh Thư @Phạm Anh Dũng @Bùi Hoàng Hà gửi cả nhà chương trình du lịch lấy tinh thần nhé. Sẽ có 1 hướng dẫn đi kèm, nam hay nữ chưa biết. Nam thì cho ở với Thư còn nữ thì ở với Hà. Thống nhất thế