Dịch tài liệu hướng dẫn mailing list archives

Ảnh đại diện

hôm qua lúc chị tạo tài khoản [...]

bởi
Ivan Pham
- 11/04/2019 03:09:47

hôm qua lúc chị tạo tài khoản em tưởng tài khoản đó dùng để đăng nhập trên ERPOnline. nếu chỉ để đăng nhập trên tvtmarine thôi thì hiện tại em đang có 2 tài khoản. chị vô hiệu hóa mail namtrann9x đi ạ.